Handelsbetingelser

Prøvetime

Når eleven reserverer plads til en prøvetime, binder eleven sig ikke til at starte hos Dansestudie.dk. Se i øvrigt afsnittet om reservation/betaling for prøvetime.

Generelle betingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold hos Dansestudie.dk. Ved elevens indmeldelse accepteres nedenstående handelsbetingelser. Al betaling er ikke muligt uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelserne godkendes ved underskrift ved indmeldelse på Dansestudie.dk.

Nedenstående betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansestudie.dk’s juridiske team.

Kontaktoplysninger

Dansestudie v/ Holst & Martin ApS, CVR-nr.: 41370688, Roskildevej 272A, 1. tv, 2619 Rødovre. Tlf. 22384238,

E-mail: [email protected] Hjemmeside: www.dansestudie.dk

Reservation/betaling for prøvetime

Når en elev reserverer en prøvetime betales DKK 100,00 pr. person pr. hold. Dette fratrækkes, når eleven indmeldes (senest ugen efter prøvetimens afvikling og i samme måned, som prøvetimen er afviklet). Holdpladser fordeles efter først til mølle-princippet ved indmeldelse. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Udmeldelsesregler”.

Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at dele og/eller sammenlægge hold i forhold til salsplan, egnet elevantal for mulig holdafvikling, samt for elevens bedste indlæring. Ligeså for også altid at kunne opfylde Myndigheders eventuelt gældende restriktioner for indendørsidræt. Dette ville ligeledes kunne føre til periodisk opdeling af hold eller flytning til andre ugedage.

Nedenstående handelsbetingelser træder automatisk i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen, udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver eleven et ønske om at gå på holdet. Bestemmelser vedrørende online køb, som er beskrevet sidst i disse handelsbetingelser, gælder også ved betaling for prøvetime.

Indmelding

Efter 1. dansegang udleveres en indmeldelsesblanket. Denne skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal elevens forældre eller værge underskrive indmeldingen. På denne blanket fremgår det, hvilket hold eleven er indmeldt. Indmeldelsesblanketten afleveres i Dansestudie.dk receptionen.

Når en elev foretager endelig indmelding/køb af deltagelse på hold/oprettelse af medlemskab (senest 2. dansegang), bekræftes med underskrift at have læst og accepteret Dansestudie.dk’s online handelsbetingelser.

Indmeldelse er bindende for sæsonen. Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar. Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Betaling foregår hver den 1. uge i måneden. Første og sidste månedshonorar, indmeldelsesgebyr samt sæsonens Koda afgift kan ikke refunderes, ligesom der heller ikke tilbagebetales honorar for allerede modtaget undervisning.

Dansestudie.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning, eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker så som senest oplevet i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2021/22.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Betaling sker med MobilePay eller kontant på danseskolen.

Indmeldelse kan ske allerede før sæsonstart på mail til [email protected], og spørgsmål kan rettes til telefon: 22 38 42 38 i vores telefontid mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 samt lørdag kl.10.00-13.00.

Betaling af honorar

Ved ”honorar” menes elevens betaling for deltagelse på ét eller flere dansehold. Elevens deltagelse på ét eller flere dansehold er også beskrevet som elevens ”medlemskab”.

Er eleven under 18 år, påtager forælder/værge sig ved underskrift af disse handelsbetingelser, at hæfte for denne betalingsforpligtelse.

Dansesæsonen 2022/2023 betales i 10 månedsrater fra august 2022 til juni 2023 kontant eller via MobilePay.

Du kan, hvis du bliver forhindret i at komme på din normale dansedag, frit deltage på et lignende hold på en anden ugedag, hvis der er plads.

Der gives 10% rabat ved betaling for hele sæsonen i august.

Der gives 10% rabat pr. ekstra tilmeldte hold.

Der gives 10% søskenderabat for søskende med samme bopælsadresse. Søskenderabatten kan anvendes ved barn nr. 2, 3 osv.

Rabat ved betaling for hele sæsonen kan ikke kombineres med andre rabatter.

OBS: Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i august, følger eleven de almindelige opkrævningstidspunkter. Senest efter 2. dansegang betales dermed en rate svarende til perioden frem til næste almindelige opkrævning (dette er også gældende for hold, der starter senere end almindelig holdstart i august). Eleven betaler fra og med den måned, eleven begynder på det/de respektive hold. Eleven er naturligvis omfattet af udmeldelsesreglerne.

Ved for sen betaling beregnes iflg. renteloven et gebyr på 100 kr. pr. skriftlig påmindelse, uanset om det er via mail eller i papirform.

Priser

Det er til enhver tid de nævnte priser og rabatter i disse handelsbetingelser, der er gældende. Alle priser er ikke momspligtige og derfor angivet uden moms. Der er opstillet følgende priskategorier (prisen er oplyst pr. månedsrate, og de 10 månedsrater dækker sammenlagt totalt sæsonens undervisning fra august 2022 til juni 2023. Bemærk antal dansegange kan variere fra måned til måned i forhold til ferier, helligdage m.m.)

Minibørn, Super Kidz, Juniorer, Unge & Voksne solohold (45 min.) DKK 400 pr. pers
Juniorer, Unge & voksne soloballet (90 min.) DKK 550 pr. pers
Unge & voksne parhold (60 min.) DKK 800 pr. par

Sportsdans ved standard eller latin : DKK 600 pr. pers. Ved 10 dans : DKK 1000 pr. pers.

Udmeldelse (opsigelse af køb)

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at Dansestudie.dk kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens § 28 om løbende tjenesteydelser.

Bindingsperiode

Indmeldelse er som udgangspunkt bindende for sæsonen.

Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar ( 1/2 august 22 + 1/2 juni 23)
Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Dette kan ikke refunderes, ligesom honorarer for allerede modtaget undervisning heller ikke er refunderbare.

Betaling foregår hver den 1. uge i måneden.

Ønsker man ikke at fortsætte i bindingsperioden, skal man huske at udmelde sig jf. vore udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:

Varsel er altid indeværende måned + 1 måned.

Automatisk ophør af medlemskab:

Medlemskabet ophører automatisk, når sæsonen slutter medio juni. Ved sæsonens afslutning har eleven betalt for alle dansegange, og eleven vil da ikke længere modtage opkrævninger fra Dansestudie.dk, med mindre der er restancer. Ønsker eleven at deltage igen næste sæson, skal eleven tilmelde sig på ny.

Udmeldelse, hvis dansepartner stopper:
Hvis elevens dansepartner stopper eller skifter partner, er Dansestudie.dk’s udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).

Korrekt udmeldelse:

I tilfælde af udmeldelse skal dette ske skriftligt via mail til [email protected] Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når vi har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook og instagram er ikke muligt.

Restance i udmeldelsesperioden:

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til Dansestudie.dk. Eleven skal således betale kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom eleven ikke møder op til dans i udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden forud skriftlig udmelding, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Eleven modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler. Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales.

Øvrige bestemmelser

Force Majeure
Dansestudie.dk er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt Dansestudie.dk ikke kan levere i overensstemmelse med handelsbetingelserne, når dette skyldes forhold uden for Dansestudie.dk’s kontrol.

Sportsskader/udstyr (sko)
Eleven har ved underskrift af handelsbetingelserne accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. Dansestudie.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader.

Der skal på Dansestudie.dk altid som elev anvendes egne indendørssko (enten med spalt-dansesål eller en gennemfarvet gummisål) som ikke skader/farvemærker gulvene. Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at afvise brug af fodtøj, som ikke opfylder dette, hvilket påhviler eleven selv at opfylde. Der danses ikke i strømpesokker eller barfodet i dansesalene.

Forbehold:
Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Levering:
Undervisningen foregår fra 15/8 2022 på Dansestudie.dk i Rødovre, Roskildevej 272, 1. + 2.,2610 Rødovre frem til 10/6 2023.

Dansestudie.dk kan løbende udskifte instruktører, ligesom der kan være afløsere på ved sygdom, eller hold som derfor tilbydes et nyt undervisningstidspunkt. Dette kan aldrig betegnes som undervisning ikke leveret.

Fortrydelsesret:
Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding.

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis Dansestudie.dk har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage.

Hvordan fortryder eleven? Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette Dansestudie.dk om, at eleven har fortrudt købet, og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt via e-mail til [email protected]

Betaling:
En sæson betales kontant eller med MobilePay i receptionen på Dansestudie.dk

Nyheder

Ny sæson 2022/23 med opstart den 15.08.2022

Åbent Hus for alle interesserede søndag den 14.08.2022 kl. 13.00 – 16.00 skyder vores nye sæson 2022/23 igang. Her kan du gratis og uforpligtende se danseskolen, og høre om de forskellige hold samt tilmelding til sæsonen som begynder undervisning fra mandag den 15.08.2022. Du kan møde Silas Holst & Benjamin Martin samt alle instruktørerne og […]

Læs mere

Ny sæson 2022/23 med opstart den 15.08.2022

Åbent Hus for alle interesserede søndag den 14.08.2022 kl. 13.00 – 16.00 skyder vores nye sæson 2022/23 igang.

Her kan du gratis og uforpligtende se danseskolen, og høre om de forskellige hold samt tilmelding til sæsonen som begynder undervisning fra mandag den 15.08.2022.

Du kan møde Silas Holst & Benjamin Martin samt alle instruktørerne og se en flot elevopvisning kl. 14.00.

Velkommen på Dansestudie.dk – dit frirum.

Prøvetime

Reserver en plads på dit/dine favorithold allerede nu via mail til [email protected]

Oplys elevens navn samt hvilket holdnummer der ønskes prøvetime på.

Læs mere

Prøvetime

Reserver en prøvetime på dit/dine favorithold til sæson 2022/23 allerede nu via mail til [email protected]                                                  

Oplys elevens navn samt hvilket holdnummer der ønskes prøvetime på.

Ved bekræftelse vil du i mailen modtage nødvendig information for indbetaling af DKK 100 via MobilePay, som vi selvfølgelig modregner ved indmeldelse i samme måned, som prøvetimen er afviklet.                                                                                         

Husk at anføre holdnummer og elevens navn ved betaling.

Holdpladser fordeles ved indmeldelse efter først til mølle-princippet.

Ved reservation af en prøvetime binder du dig ikke til indmeldelse.

Kontakt

DANSESTUDIE.dK [email protected] 22 38 42 38 mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00,
lørdag kl.10.00-13.00
Roskildevej 272, 1 + 2, 2610 Rødovre

Samarbejdspartnere