Handelsbetingelser

Prøvetime

Når eleven reserverer plads til en prøvetime, binder eleven sig ikke til at starte hos Dansestudie.dk. Se i øvrigt afsnittet om reservation/betaling for prøvetime.

Generelle betingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold hos Dansestudie.dk. Ved elevens indmeldelse accepteres nedenstående handelsbetingelser. Al betaling er ikke muligt uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelserne godkendes ved underskrift ved indmeldelse på Dansestudie.dk.

Nedenstående betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansestudie.dk’s juridiske team.

Kontaktoplysninger

Dansestudie v/ Holst & Martin ApS, CVR-nr.: 41370688, Jagtvej 76, 2200 København N. Tlf. 22384238,

E-mail: [email protected] Hjemmeside: www.dansestudie.dk

Reservation/betaling for prøvetime

Når en elev reserverer en prøvetime, reserveres samtidig en plads på holdet. Der betales DKK 100,00 pr. person pr. hold. Dette fratrækkes, når eleven indmeldes (senest ugen efter prøvetimens afvikling). Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Udmeldelsesregler”.

Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at sammenlægge hold og/eller at sammensætte de endelige hold efter afviklet prøvetime/indmeldelse – dette i forhold til et minimum elevantal for mulig holdafvikling, i forhold til alder for elevens bedste indlæring, samt for altid at kunne opfylde Myndigheders gældende forsamlingsforbud og kvadratmeterkrav for dansundervisning under Covid19. Disse ville ligeledes kunne føre til opdeling af hold eller flytning til andre ugedage i den givne periode.

Nedenstående handelsbetingelser træder automatisk i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen, udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver eleven et ønske om at gå på holdet. Bestemmelser vedrørende online køb, som er beskrevet sidst i disse handelsbetingelser, gælder dog også ved betaling af depositum til prøvetime.

Indmelding

Efter 1. dansegang udleveres en indmeldingsblanket. Denne skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal elevens forælder eller værge underskrive tilmeldingen. På denne blanket fremgår det, hvilket hold eleven er tilmeldt. Indmeldelsesblanketten afleveres i Dansestudie.dk receptionen

Når en elev foretager endelig tilmelding/køb af deltagelse på hold/oprettelse af medlemskab (senest 2. dansegang), bekræftes med underskrift at have læst og accepteret Dansestudie.dk’s online handelsbetingelser.

Indmeldelse er bindende for sæsonen. Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar. Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Betaling foregår hver den 1. uge i måneden. Første og sidste månedshonorar, indmeldelsesgebyr samt sæsonens Koda afgift kan ikke refunderes, ligesom der heller ikke tilbagebetales kontingent for modtaget undervisning.

Dansestudie.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker så som senest oplevet i forbindelse med Covid-19 pandemien

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejlednin- ger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle under- visningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Betaling sker med Dankort, MobilePay eller kontant på danseskolen

Tilmelding kan ske allerede før sæsonstart på mail til [email protected] DK eller på telefon: 22 38 42 38 i vores telefontid mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 samt lørdag kl.10.00-13.00.

Betaling af honorar

Ved ”honorar” menes elevens betaling for deltagelse på ét eller flere dansehold. Elevens deltagelse på ét eller flere dansehold er også beskrevet som elevens ”medlemskab”.

Er eleven under 18 år, påtager forælder/værge sig ved underskrift af disse handelsbetingelser, at hæfte for denne betalingsforpligtelse.

Dansesæsonen 2020/2021 betales i månedsrater fra september til juni kontant eller via MobilePay fra uge 35 2020 til uge 24 2021.

Betaling af honorar kan ske på følgende måder:

Vi tilbyder muligheden for, at du kan tilkøbe flere af samme hold for DKK 100 kr. pr. pers. pr. hold

Du kan også, hvis du bliver forhindret i at komme på din normale dansedag, frit deltage på et lignende hold på en anden ugedag, hvis der er plads i forhold til gældende kvadratmeter krav pr. danser efter Covid19 og/eller potentielt forsamlingsforbud.

Der gives 10% rabat ved betaling for hele sæsonen i september.

Der gives 10% rabat pr. ekstra tilmeldte hold.

Der gives 10% søskenderabat for søskende med samme bopælsadresse. Søskenderabatten kan anvendes ved barn nr. 2,3 osv.

Rabat ved betaling for hele sæsonen kan ikke kombineres med andre rabatter.

OBS: Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i september, følger eleven de almindelige opkrævningstidspunkter. Senest efter 2. dansegang betales dermed en rate svarende til perioden frem til næste almindelige opkrævning (dette er også gældende for hold, der starter senere end almindelig holdstart i september). Eleven betaler fra og med den måned, eleven begynder på det/de respektive hold. Eleven er naturligvis omfattet af udmeldelsesreglerne.

Ved for sen betaling beregnes iflg. renteloven et gebyr på 100 kr. pr. skriftlig påmindelse uanset om det er via mail eller i papirform.

Priser

Det er til enhver tid de nævnte priser og rabatter i disse handelsbetingelser, der er gældende. Alle priser er ikke momspligtige og derfor angivet uden moms. Der er opstillet følgende priskategorier (prisen er oplyst pr. månedsrate, og de 10 månedsrater dækker sammenlagt totalt sæsonens undervisning fra september 2020 til juni 2021. Bemærk antal dansegange kan variere fra måned til måned i forhold til ferier, helligdage m.m.)

Minibørn solohold DKK 370 pr. pers
Super Kidz solohold DKK 390 pr. pers
Teens, unge & voksne solohold DKK 390 pr. pers.
Unge & voksne soloballet DKK 499 pr. pers
Yoga – medbring gerne egen yogamåtte eller lej den på studiet DKK 390 pr. pers
Unge & voksne parhold DKK 750 pr. par

Fredagscafé for alle unge & voksne hver 1. fredag i måneden + DKK 125 pr. pers. pr. deltagelse incl. snacks og supervision

TURNERINGSDANSERE

Børn begynder, rekruttering, talent: DKK 420 pr. pers

junior konkurrence & ynglinge talent: DKK 620 pr. pers

Seniorer: DKK 620 pr. pers

Konkurrence ynglinge & alle Super Star: DKK 800 pr. pers

Træning for alle turneringsdansere hver lørdag + DKK 50 pr. pers. pr. deltagelse inklusiv supervision

Pro Floor Jazz/Show/Street DKK 499 pr. pers*
Pro House/Groovy/Heels: DKK 200 pr.gang**

*Toniah Pedersen underviser i uge 35-38. Kim Ace underviser i uge 39-43 samt 48-51. Diverse Danske topinstruktører gæsteunderviser i uge 44-48
** Nellie Bethels hold – datoerne annonceres løbende på vores facebookside jvf. Nellie’s tourplan.

Vores Pro mandage og torsdage kan eksklusivt tages uden månedligt medlemsskab for kun DKK 200 pr. person pr. gang.

Der gives 10% studierabat på månedligt medlemsskab på prohold til elever fra Talentskolen Næstved, Varde Musicaltalentskole samt Central Musical Theatre School, København kan andre danske talentskoler.

Tilmelding for deltagere uden månedligt medlemsskab skal ske SENEST to hverdage før holdstart på telefon 22 38 42 38 i vores telefontid mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 samt lørdag kl. 10.00-13.00.

Udmeldelse (opsigelse af køb)

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at Dansestudie.dk kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens § 28 om løbende tjenesteydelser.

Bindingsperiode

Indmeldelse er som udgangspunkt bindende for sæsonen.

Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar.
Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift.

Betaling foregår hver den 1. uge i måneden.

Ønsker man ikke at fortsætte i bindingsperioden, skal man huske at udmelde sig jf. vore udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:

Varsel er altid løbende måned + 1 måned.

Automatisk ophør af medlemskab:

Medlemskabet ophører automatisk, når sæsonen slutter medio juni. Ved sæsonens afslutning har eleven betalt for alle dansegange, og eleven vil da ikke længere modtage opkrævninger fra Dansestudie.dk med mindre der er restancer. Ønsker eleven at deltage igen næste sæson, skal eleven tilmelde sig på ny.

Udmeldelse, hvis dansepartner stopper:
Hvis elevens dansepartner stopper eller skifter partner, er Dansestudie.dk’s udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).

Korrekt udmeldelse:

I tilfælde af udmeldelse skal dette ske skriftligt via mail til [email protected] Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når vi har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook og instagram er ikke muligt.

Restance i udmeldelsesperioden:

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til Dansestudie.dk. Eleven skal således betale kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom eleven ikke møder op til dans i udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden forud skriftlig udmelding, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Eleven modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler. Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales.

Øvrige bestemmelser

Force Majeure
Dansestudie.dk er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt Dansestudie.dk ikke kan levere i overensstemmelse med handelsbetingelserne, og dette skyldes forhold uden for Dansestudie.dk’s kontrol.

Sportsskader/udstyr (sko)
Eleven har ved underskrivelse af handelsbetingelser accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. Dansestudie.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader.

Der skal på Dansestudie.dk altid som elev anvendes egne indendørssko (enten med spalt-dansesål eller en gennemfarvet gummisål) som ikke skader/farvemærker gulvene. Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at afvise brug af fodtøj, som ikke opfylder dette

Forbehold:
Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Levering:
Undervisningen foregår fra uge 39 2020 på Dansestudie.dk i Rødovre, Roskildevej 272, 1. + 2.,2610 Rødovre frem til uge 24 2021

Dansestudie.dk kan løbende udskifte instruktører, ligesom der kan være afløsere på ved sygdom, eller hold som derfor tilbydes et nyt undervisningstidspunkt. Dette kan aldrig betegnes som undervisning ikke leveret.

Fortrydelsesret:
Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding.

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis Dansestudie.dk har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage.

Hvordan fortryder eleven? Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette Dansestudie.dk om, at eleven har fortrudt købet og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt via e-mail til [email protected]

Betaling:
En sæson betales kontant, med Dankort eller MobilePay i receptionen på Dansestudie.dk

Nyheder

Sommerfest og en uges sæsonforlængelse

Sommerfesten for elever med familie og venner afholder vi søndag den 27. Juni 2021, og vi er ved at booke en fed lokation. Så I kan godt glæde jer! Festen var oprindeligt planlagt allerede til april, men nu bliver den istedet vores festlige afslutning på sæson 2020/21, så sæt et stort kryds i kalenderen. Dermed […]

Læs mere

Sommerfest og en uges sæsonforlængelse

Sommerfesten for elever med familie og venner afholder vi søndag den 27. Juni 2021, og vi er ved at booke en fed lokation. Så I kan godt glæde jer!

Festen var oprindeligt planlagt allerede til april, men nu bliver den istedet vores festlige afslutning på sæson 2020/21, så sæt et stort kryds i kalenderen.

Dermed forlænger vi sæsonen en uge frem til den 26. Juni, så vi kan få afviklet undervisning vi skylder jer for december, plus at vi tager de tre hverdage op til Påske i uge 13 i brug.

Sammen med vores Dream Team af instruktører har vi besluttet, at der skal mere end en global pandemi til at ødelægge humøret og vores første sæson sammen på Dansestudie.dk.

Den kan få lov til at lukke os nogle uger, men vi kommer tilbage endnu stærkere end før.

Vi ses igen, så hurtigt og sikkert vi kan.

Kærlig hilsen Silas Holst & Benjamin Martin.

Nytårshilsen

Vi ønsker alle vores dejlige elever et rigtig godt Nytår.  Igår forlængede regeringen desværre nedlukningen af indendørsidræt i Danmark nu foreløbigt frem til den 17. Januar 2021. Vi har idag sendt en informationsmail til alle vores medlemmer. Har du som medlem mod forventning ikke modtaget mail bedes du kontakte os på [email protected] I skal vide, […]

Læs mere

Nytårshilsen

Vi ønsker alle vores dejlige elever et rigtig godt Nytår. 

Igår forlængede regeringen desværre nedlukningen af indendørsidræt i Danmark nu foreløbigt frem til den 17. Januar 2021. Vi har idag sendt en informationsmail til alle vores medlemmer. Har du som medlem mod forventning ikke modtaget mail bedes du kontakte os på [email protected]

I skal vide, at vi er SÅ glade for at mærke den opbakning vi får fra jer allesammen, og vi lover, at så snart vi må danse sammen igen så er vi på Dansestudie.dk 100% klar til 2021! 

Rigtig godt Nytår, og på snarligt gensyn 

Kærlig hilsen

Silas & Benjamin 

Juleferien kom tidligere end planlagt…

Den sidste holdundervisning inden jul afvikles i morgen tirsdag 08.12.20, med opstart igen mandag 04.01.21 Vi elsker at være sammen med jer på Dansestudie.dk, og vi har nu i tre måneder med afstand, håndsprit og udluftning sammen danset elegant og forhindringsfrit udenom covid-19.  Trods der hos os ikke må siges at være evidens for at […]

Læs mere

Juleferien kom tidligere end planlagt…

Den sidste holdundervisning inden jul afvikles i morgen tirsdag 08.12.20, med opstart igen mandag 04.01.21

Vi elsker at være sammen med jer på Dansestudie.dk, og vi har nu i tre måneder med afstand, håndsprit og udluftning sammen danset elegant og forhindringsfrit udenom covid-19. 

Trods der hos os ikke må siges at være evidens for at dans er særlig smittefarlig, må vi naturligvis følge Myndighedernes seneste samfundsrestriktioner, og påbegynde juleferie tidligere end planlagt. 

Mistede undervisningsgange i perioden 09.12.20 – 19.12.20 vil blive afviklet i løbet af foråret 21.

Dans og bevægelse er dit frirum, sundt for både krop og sind. Og sådan skal vi danse sammen igen fra den 4. Januar 2021. 

Med ønsket om den dejlig jul.

Kærlig hilsen,

Silas & Benjamin 

Nye restriktioner pr. 07.12.202

Trods nye restriktioner udmeldt i dag smiler og danser vi stadig gennem december.ALLE skal blot møde til dans på deres normale tider, vi har allerede løst opgaven med lidt ændringer i salsplan og hentet ekstra lærerkræfter ind. Vi ses, og vi danser til og med 19. December før Juleferien. Kærlig hilsen Silas & Benjamin.

Læs mere

Nye restriktioner pr. 07.12.202

Trods nye restriktioner udmeldt i dag smiler og danser vi stadig gennem december.
ALLE skal blot møde til dans på deres normale tider, vi har allerede løst opgaven med lidt ændringer i salsplan og hentet ekstra lærerkræfter ind.
Vi ses, og vi danser til og med 19. December før Juleferien.

Kærlig hilsen Silas & Benjamin.

Alle hold danser på Roskildevej 272, Rødovre pr. 30/11 2020.

Danmarks måske mest ventede brandtrappe er nu på plads, og det betyder at alle hold fra MANDAG DEN 30. NOVEMBER danser på Roskildevej 272, 1. & 2. Sal – Rødovre. Så om præcis en uge kommer alle hold “hjem”

Læs mere

Alle hold danser på Roskildevej 272, Rødovre pr. 30/11 2020.

Danmarks måske mest ventede brandtrappe er nu på plads, og det betyder at alle hold fra MANDAG DEN 30. NOVEMBER danser på Roskildevej 272, 1. & 2. Sal – Rødovre. Så om præcis en uge kommer alle hold “hjem”

Kontakt

DANSESTUDIE.dK [email protected] 22 38 42 38 mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00,
lørdag kl.10.00-13.00
Roskildevej 272, 1 + 2, 2610 Rødovre

Samarbejdspartnere