Handelsbetingelser

Prøvetime

Når eleven reserverer plads til en prøvetime, binder eleven sig ikke til at starte hos Dansestudie.dk. Se i øvrigt afsnittet om reservation/betaling for prøvetime.

Generelle betingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold hos Dansestudie.dk. Ved elevens indmeldelse accepteres nedenstående handelsbetingelser. Al betaling er ikke muligt uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelserne godkendes ved underskrift ved indmeldelse på Dansestudie.dk.

Nedenstående betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansestudie.dk’s juridiske team.

Kontaktoplysninger

Dansestudie v/ Holst & Martin ApS, CVR-nr.: 41370688, Roskildevej 272A, 1. tv, 2619 Rødovre. Tlf. 22384238,

E-mail: [email protected] Hjemmeside: www.dansestudie.dk

Reservation/betaling for prøvetime

Når en elev reserverer en prøvetime, reserveres samtidig en plads på holdet. Der betales DKK 100,00 pr. person pr. hold. Dette fratrækkes, når eleven indmeldes (senest ugen efter prøvetimens afvikling og i samme måned, som prøvetimen er afviklet). Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Udmeldelsesregler”.

Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at dele og/eller sammenlægge hold i forhold til et egnet elevantal for mulig holdafvikling, samt for elevens bedste indlæring. Ligeså for også altid at kunne opfylde Myndigheders eventuelt gældende restriktioner for indendørsidræt. Dette ville ligeledes kunne føre til periodisk opdeling af hold eller flytning til andre ugedage.

Nedenstående handelsbetingelser træder automatisk i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen, udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver eleven et ønske om at gå på holdet. Bestemmelser vedrørende online køb, som er beskrevet sidst i disse handelsbetingelser, gælder også ved betaling for prøvetime.

Indmelding

Efter 1. dansegang udleveres en indmeldelsesblanket. Denne skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal elevens forældre eller værge underskrive indmeldingen. På denne blanket fremgår det, hvilket hold eleven er indmeldt. Indmeldelsesblanketten afleveres i Dansestudie.dk receptionen.

Når en elev foretager endelig indmelding/køb af deltagelse på hold/oprettelse af medlemskab (senest 2. dansegang), bekræftes med underskrift at have læst og accepteret Dansestudie.dk’s online handelsbetingelser.

Indmeldelse er bindende for sæsonen. Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar. Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Betaling foregår hver den 1. uge i måneden. Første og sidste månedshonorar, indmeldelsesgebyr samt sæsonens Koda afgift kan ikke refunderes, ligesom der heller ikke tilbagebetales honorar for allerede modtaget undervisning.

Dansestudie.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning, eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker så som senest oplevet i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2020/21.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Betaling sker med MobilePay eller kontant på danseskolen.

Indmeldelse kan ske allerede før sæsonstart på mail til [email protected], og spørgsmål kan rettes til telefon: 22 38 42 38 i vores telefontid mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 samt lørdag kl.10.00-13.00.

Betaling af honorar

Ved ”honorar” menes elevens betaling for deltagelse på ét eller flere dansehold. Elevens deltagelse på ét eller flere dansehold er også beskrevet som elevens ”medlemskab”.

Er eleven under 18 år, påtager forælder/værge sig ved underskrift af disse handelsbetingelser, at hæfte for denne betalingsforpligtelse.

Dansesæsonen 2021/2022 betales i 10 månedsrater fra august 2021 til juni 2022 kontant eller via MobilePay.

Du kan, hvis du bliver forhindret i at komme på din normale dansedag, frit deltage på et lignende hold på en anden ugedag, hvis der er plads.

Der gives 10% rabat ved betaling for hele sæsonen i august.

Der gives 10% rabat pr. ekstra tilmeldte hold.

Der gives 10% søskenderabat for søskende med samme bopælsadresse. Søskenderabatten kan anvendes ved barn nr. 2, 3 osv.

Rabat ved betaling for hele sæsonen kan ikke kombineres med andre rabatter.

OBS: Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i august, følger eleven de almindelige opkrævningstidspunkter. Senest efter 2. dansegang betales dermed en rate svarende til perioden frem til næste almindelige opkrævning (dette er også gældende for hold, der starter senere end almindelig holdstart i august). Eleven betaler fra og med den måned, eleven begynder på det/de respektive hold. Eleven er naturligvis omfattet af udmeldelsesreglerne.

Ved for sen betaling beregnes iflg. renteloven et gebyr på 100 kr. pr. skriftlig påmindelse, uanset om det er via mail eller i papirform.

Priser

Det er til enhver tid de nævnte priser og rabatter i disse handelsbetingelser, der er gældende. Alle priser er ikke momspligtige og derfor angivet uden moms. Der er opstillet følgende priskategorier (prisen er oplyst pr. månedsrate, og de 10 månedsrater dækker sammenlagt totalt sæsonens undervisning fra september 2020 til juni 2021. Bemærk antal dansegange kan variere fra måned til måned i forhold til ferier, helligdage m.m.)

Minibørn, Super Kidz, Teens, Unge & Voksne solohold DKK 400 pr. pers
Unge & voksne soloballet samt Pro hold* DKK 550 pr. pers
Unge & voksne parhold DKK 800 pr. par

Fredagscafé for alle unge & voksne + DKK 125 pr. pers. pr. deltagelse incl. snacks og supervision

SPORTSDANSERE

Konkurrence & Super Star: DKK 1000 pr. pers

*Vores Pro hold kan eksklusivt tages som Walk In Class uden månedligt medlemsskab for kun DKK 200 pr. person pr. gang.

Der gives 10% studierabat på månedligt medlemsskab på Pro hold til elever fra Talentskolen Næstved, Varde Musicaltalentskole samt Central Musical Theatre School, København samt andre danske talentskoler. Ligeledes ved fremvisning af medlemsskab af Dansk Skuespillerforbund.

Udmeldelse (opsigelse af køb)

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at Dansestudie.dk kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens § 28 om løbende tjenesteydelser.

Bindingsperiode

Indmeldelse er som udgangspunkt bindende for sæsonen.

Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar ( 1/2 august 21 + 1/2 juni 22)
Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Dette kan ikke refunderes, ligesom honorarer for allerede modtaget undervisning heller ikke er refunderbare.

Betaling foregår hver den 1. uge i måneden.

Ønsker man ikke at fortsætte i bindingsperioden, skal man huske at udmelde sig jf. vore udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:

Varsel er altid indeværende måned + 1 måned.

Automatisk ophør af medlemskab:

Medlemskabet ophører automatisk, når sæsonen slutter medio juni. Ved sæsonens afslutning har eleven betalt for alle dansegange, og eleven vil da ikke længere modtage opkrævninger fra Dansestudie.dk, med mindre der er restancer. Ønsker eleven at deltage igen næste sæson, skal eleven tilmelde sig på ny.

Udmeldelse, hvis dansepartner stopper:
Hvis elevens dansepartner stopper eller skifter partner, er Dansestudie.dk’s udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).

Korrekt udmeldelse:

I tilfælde af udmeldelse skal dette ske skriftligt via mail til [email protected] Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når vi har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook og instagram er ikke muligt.

Restance i udmeldelsesperioden:

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til Dansestudie.dk. Eleven skal således betale kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom eleven ikke møder op til dans i udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden forud skriftlig udmelding, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Eleven modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler. Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales.

Øvrige bestemmelser

Force Majeure
Dansestudie.dk er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt Dansestudie.dk ikke kan levere i overensstemmelse med handelsbetingelserne, når dette skyldes forhold uden for Dansestudie.dk’s kontrol.

Sportsskader/udstyr (sko)
Eleven har ved underskrift af handelsbetingelserne accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. Dansestudie.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader.

Der skal på Dansestudie.dk altid som elev anvendes egne indendørssko (enten med spalt-dansesål eller en gennemfarvet gummisål) som ikke skader/farvemærker gulvene. Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at afvise brug af fodtøj, som ikke opfylder dette, hvilket påhviler eleven selv at opfylde. Der danses ikke i strømpesokker eller barfodet i dansesalene.

Forbehold:
Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Levering:
Undervisningen foregår fra 23/8 2021 på Dansestudie.dk i Rødovre, Roskildevej 272, 1. + 2.,2610 Rødovre frem til 11/6 2022.

Dansestudie.dk kan løbende udskifte instruktører, ligesom der kan være afløsere på ved sygdom, eller hold som derfor tilbydes et nyt undervisningstidspunkt. Dette kan aldrig betegnes som undervisning ikke leveret.

Fortrydelsesret:
Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding.

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis Dansestudie.dk har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage.

Hvordan fortryder eleven? Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette Dansestudie.dk om, at eleven har fortrudt købet, og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt via e-mail til [email protected]

Betaling:
En sæson betales kontant eller med MobilePay i receptionen på Dansestudie.dk

Nyheder

Efterårsferie i uge 42

Vi danser i hele uge 41, men holder jf. sæsonprogrammet lukket i uge 42 for efterårsferie, og er derefter tilbage igen mandag den 25.10.2021.

Læs mere

Efterårsferie i uge 42

Vi danser i hele uge 41, men holder jf. sæsonprogrammet lukket i uge 42 for efterårsferie, og er derefter tilbage igen mandag den 25.10.2021.

To nye dansehold med start i uge 44

Tirsdag 02.11.2021 kl. 16.45-17.30 Salsa/Latin/Caribbean Solo for unge & voksne begyndere/let øvede uden dansepartner. Instruktør: Benjamin Martin. Torsdag 04.11.2021 kl. 18.00-18.45 Boiz Hip Hop for 9-12 årige begyndere/let øvede hip hoppere. Instruktør: Celina Poulsen. For prøvetime skriv til [email protected]

Læs mere

To nye dansehold med start i uge 44

Tirsdag 02.11.2021 kl. 16.45-17.30 Salsa/Latin/Caribbean Solo for unge & voksne begyndere/let øvede uden dansepartner. Instruktør: Benjamin Martin.

Torsdag 04.11.2021 kl. 18.00-18.45 Boiz Hip Hop for 9-12 årige begyndere/let øvede hip hoppere. Instruktør: Celina Poulsen.

For prøvetime skriv til [email protected]

Velkommen til Åbent Hus 22.08.21

Ny sæson sæson begynder 23.08.21, og derfor inviterer vi til Åbent Hus søndag den 22.08.21 kl. 13.00 – 16.00, hvor du kan komme forbi og se vores dejlige danselokaler på Roskildevej 272 i Rødovre, og møde Silas Holst, Benjamin Martin og alle instruktørerne. Du vil modtage vejledning til booking af en prøvetime og/eller sæsonindmeldelse, men […]

Læs mere

Velkommen til Åbent Hus 22.08.21

Ny sæson sæson begynder 23.08.21, og derfor inviterer vi til Åbent Hus søndag den 22.08.21 kl. 13.00 – 16.00, hvor du kan komme forbi og se vores dejlige danselokaler på Roskildevej 272 i Rødovre, og møde Silas Holst, Benjamin Martin og alle instruktørerne.

Du vil modtage vejledning til booking af en prøvetime og/eller sæsonindmeldelse, men du kan faktisk allerede nu her via hjemmesiden booke en prøvetime, og dermed sikre dig en plads på netop dit favorithold eller flere.

Vi glæder os til at se dig!

Tag en ven med til dans

Du, din familie og venner kan følge alle Dansestudie.dk’s aktiviteter på Instagram og Facebook. Vi bliver super glade, hvis du vil følge og dele vores historier med dine venner. Men du kan også altid give dem muligheden for at komme med dig til dans i virkeligheden. De betaler kun DKK 100 for timen, som vi selvfølgelig modregner, hvis de melder sig ind i samme måned.

Læs mere

Tag en ven med til dans

Du, din familie og venner kan følge alle Dansestudie.dk’s aktiviteter på Instagram og facebook @dansestudie.dk. Vi bliver super glade, hvis du vil følge og dele vores historier med dine venner.

Men du kan også give dem muligheden for at komme med dig til dans i virkeligheden, hvis der er ledige pladser på holdet.

De betaler kun DKK 100 for prøvetimen, som vi selvfølgelig modregner, hvis de melder sig ind i samme måned.

Prøvetime

Reserver en plads på dit/dine favorithold allerede nu via mail til [email protected]

Oplys elevens navn samt hvilket holdnummer der ønskes prøvetime på.

Læs mere

Prøvetime

Reserver en plads på dit/dine favorithold til sæson 2021/22 allerede nu via mail til [email protected]                                                  

Oplys elevens navn samt hvilket holdnummer der ønskes prøvetime på.

Ved bekræftelse af plads vil du i mailen modtage nødvendig information for indbetaling af DKK 100 via MobilePay, som vi selvfølgelig modregner ved indmelding i samme måned, som prøvetimen afvikles.                                                                                         

Husk at anføre holdnummer og elevens navn ved betaling.

Reservation af en prøvetime sikrer dig en plads på holdet, men du binder dig ikke til indmelding.

Kontakt

DANSESTUDIE.dK [email protected] 22 38 42 38 mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00,
lørdag kl.10.00-13.00
Roskildevej 272, 1 + 2, 2610 Rødovre

Samarbejdspartnere